Kata + Bunkai

De afdeling “Kata + Bunkai“ is de volledig praktische kant van Doragon MSA, waar gebruik wordt gemaakt van beider technieken en principes. Hier worden de kata’s (= stijlvormen) en hun oorspronkelijke bunkai’s (= praktische toepassingen) getraind om dit te kunnen toepassen in realistische zelfverdedigingssituaties. Het is een samengaan van de technieken uit de krijgskunsten vanuit Okinawa – de karate kata’s – en deze vanuit China – de originele Wudang kata’s of vormen met gebruik van fa jing. Immers, vele technieken uit die Wudang kata’s vinden we terug in gewijzigde vorm in de huidige karate kata’s. Het is de bedoeling dat de technieken vanuit de karate kata’s ook met fa jing uitgevoerd kunnen worden.

Naast eigen technieken worden ook de technieken van het Kissaki-kai karate aangeleerd en getraind, wat neerkomt op realistische en effectieve technieken – en geen acrogym – die voortkomen vanuit de Shotokan kata’s (maar in wezen geldt deze bunkai ook voor alle kata’s uit de verschillende karatestijlen).

Naast de karate kata’s wordt ook aandacht besteed aan de kata’s en technieken van het originele Wudang-systeem, waaruit later Tai chi chuan, Baguazhang (Pakua= Bagua) en H’sing-I (= Xingyi) ontstonden. Dan spreken we over de 12 meest dodelijke Dim-mak/Wudang kata’s, waarvan elke kata, naast een effectieve dodelijke bunkai, een qi gong heeft die gericht is op het welzijn van een bepaald orgaan. Deze 12 kata’s hebben in vroegere tijden ook de 12 dierenvormen van Okinawa (o.a. uil – dunne darmmeridiaan, tijger – longmeridiaan, beer – galblaasmeridiaan,…) zeer sterk beïnvloed met hun Dim-mak concept, hoewel deze wel in een andere volgorde aangeleerd werden.

Verder komen de energie verstorende technieken van het Wutangsysteem aan bod, die tevens verweven zijn in 12 kata ‘s, waarin trage qi gongoefeningen afwisselen met explosieve martiale toepassingen.

Daarnaast worden de vier bouwstenen van Dim-mak (ook uit Wudang) behandeld: vier kata’s waarin door qi gong geleerd wordt zich te ontspannen, het reptielenbrein (survival mode) te gebruiken en vanuit die ontspanning de explosieve fa jing respons te creëren met alle kracht van
het lichaam in de martiale toepassingen, die er in voorkomen. Vanuit al deze bovengenoemde kata’s vindt men vele combinaties terug in het hedendaagse karate, meestal wat gewijzigd bv. qua standen, richting van de slag, handpositie, maar vooral gericht naar de sportkarate.

De bedoeling van deze trainingen is niet alleen om de leden de gelegenheid te geven zich deze technieken eigen te maken, maar ook om zich ten volle te kunnen voorbereiden voor de bunkai van hun volgend dan-examen.

You can only fight the way you practice

Myamoto Musashi

Have a look

WUDANG KATA

SLANGENHANDEN

Wudang kata van het hart

RECHTE HANDEN

Wudang kata van de dunne darm

WERPENDE HANDEN

Wudang kata van het urogenitaal stelsel

WISSELENDE HANDEN

Wudang kata van de nieren

WUIVENDE HANDEN

Wudang kata van het pericardium

BREKENDE HANDEN

Wudang kata van de drievoudige verwarmer

WILGEN HANDEN

Wudang kata van de galblaas

HAMER HANDEN

Wudang kata van de lever

STOTENDE EN SNIJDENDE HANDEN

Wudang kata van de longen

KLEINE CIRKEL HANDEN

Wudang kata van de dikke darm

ARENDSKLAUW

Wudang kata van de maag

DUBBEL WISSELENDE HANDEN

Wudang kata van de milt